"Vernietiging op grond van dwaling/bedrog is een kwestie van tijd. Hoogmoed komt voor de val."


Zo twitterde Hester al op 13 juni 2014. Nadat Hof Amsterdam een klant van BAIS Legal in 2015 in het gelijk stelde en voor het eerst in de geschiedenis een beroep op dwaling toewees in Renteswapgate, stapte ING Bank naar de Hoge Raad.  

En nu, na bijna 7 jaar procederen, komt er vandaag eindelijk een eind aan een van de eerste en voor BAIS Legal meest heftige zaken die tegen ING Bank is gevoerd. ING Bank heeft alles uit de kast getrokken om de Hoge Raad op andere gedachten te brengen dan Hof Amsterdam. Ondanks de grote hoeveelheid aan cassatiemiddelen gaat de Hoge Raad in geen van de door ING Bank aangevoerde argumenten mee. Het gepubliceerde arrest vindt u hier. In een later blog komen we nog uitgebreid terug op de inhoud van het arrest.

Hester en Maartje zijn de cassatieadvocaten, Jan-Paul Heering en Paul Tanja, heel dankbaar voor hun kundigheid en de zeer prettige wijze van samenwerken. Wat ons betreft is dit een prachtige co-overwinning geworden. Ook dankt BAIS Legal haar klant, een particulier die buiten het Uniform Herstelkader valt, voor zijn moed, geduld, strijdvaardigheid en het in haar gestelde vertrouwen.


Met dit arrest van de Hoge Raad staat nu vast dat het standpunt van de AFM in haar rapport uit maart 2015 in strijd is met de wet. BAIS Legal ziet de verdere stappen die zij tegen de AFM aan het ondernemen is, nu met nog meer vertrouwen tegemoet.


Op 4 oktober 2019 verslaat David Goliath. 

171