In een eerder bericht hebben wij gemeld dat wij als advocatenkantoor een WOB-verzoek bij de AFM hebben ingediend om de rol van de AFM bij de totstandkoming van het Uniform Herstelkader transparant te krijgen. Doordat de AFM dit verzoek afwees, zijn wij genoodzaakt naar de bestuursrechter te stappen.

Inmiddels is deze procedure aanhangig bij de bestuursrechter te Utrecht. Op 12 augustus jl. liet de rechtbank ons weten dat de zitting is bepaald op 29 oktober aanstaande om 11 uur. "Wat snel", horen wij u denken. Wij als civilisten zijn dat met u eens. We zijn daarnaast verheugd dat er een meervoudige kamer op de zaak is gezet.

Wordt vervolgd. 

171