Publicaties

11 maart, 2020

Heeft ING ook een bad bank?

Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Hoge Raad die de cliënt van BAIS Legal in het gelijk stelde, interviewt Arno Wellens voor een derde keer Hester Bais over het derivatendrama, ook wel Renteswapgate genoemd. U kunt het hele interview hier kijken: Marktwaarde en marginafspraken,...
26 juli, 2019

Semipubliek? Dan bent u altijd niet-professionele belegger

Inleiding Het classificeren van cliënten voor het afsluiten van een rentederivaat is een van de wettelijke verplichtingen die vanaf 1 november 2007 op banken rust. Bovendien heeft dit invloed op de omvang van de (civiele) zorgplicht die banken in acht moeten nemen. Er zijn bij het...
22 juli, 2019

Iedereen een rentecap?

Inleiding Swapschade B.V. stelt namens tien rentederivatenbezitters vorderingen in tegen ABN Amro. Volgens Swapschade B.V. heeft ABN Amro haar zorgplicht geschonden door niet iedereen een rentecap te adviseren en moet ABN Amro de als gevolg daarvan door deze tien rentederivatenbezitters...
21 juli, 2019

Rentederivaat afsluiten = beleggingsdienst

Inleiding In procedures stellen banken zich tot onze verbazing regelmatig op het standpunt dat de Wet op het financieel toezicht ("Wft") niet van toepassing is op hun handelen waar het rentederivaten betreft. Hoewel wij al in een eerder blog opmerkten dat Rechtbank Amsterdam de Wft volledig links...
10 juli, 2019

Doet de Wft nog wel mee?

Inleiding Uit vaste jurisprudentie volgt dat de omvang van de zorgplicht afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, waaronder: de mate van deskundigheid en relevante ervaringen van de betrokken wederpartij, de ingewikkeldheid van het beleggingsproduct en de daaraan verbonden risico's en...
 
Vorige
 
1
 
2
109