28 juli, 2019

Compensatievoorstel en faillissement

Naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Overijssel over de verrekening van een compensatievergoeding uit het Uniform Herstelkader ("UHK") met een restantvordering die een bank nog heeft op haar klant, schreef Maartje een paar maanden geleden een noot in de JOR. Hoewel het in deze...
5 juli, 2019

Kritiek BAIS Legal op het UHK

Op 27 september 2016 was BAIS Legal uitgenodigd om deel te nemen aan de “Hoorzitting Rentederivaten in het mkb” in de Tweede Kamer samen met de bestuurders van banken, AFM en vertegenwoordigers van mkb organisaties. In voorbereiding daarop heeft BAIS Legal een position paper geschreven....
4 juli, 2019

Mislukte herbeoordelingen leiden tot UHK

In de brief van 3 december 2015 laat de AFM weten dat er helaas het nodige is misgegaan bij het verrichten van de herbeoordelingen. Uit de analyse van de AFM volgt dat de herbeoordelingen “onjuistheden en onvolledigheden bevatten” en dat “onvoldoende mate sprake is geweest van...
 
Vorige
 
Volgende
 
177